DECRETO 238/2020, Directrices de paisaxe de Galicia
Publicada el 01/02/21

Apróbanse as Directrices de paisaxe de Galicia, de conformidade co previsto na Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, e cuxo contido figura como anexos deste DECRETO.

Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.