Libros e publicacións

   vignola  

Regras do cinco Ordes deArquitectura de Vignola

Por C. M. Delagardette

Traducido do Francés por discípulos da Real Academia de San Fernando o libro "O cinco ordenes de Arquitectura de Vignola e un apéndice de sombras enla Arquitectura" escrito por C.M Delegardette, arquitecto da Real Academia de Arquitectura de París.

Edita: Colexios Oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia
ISBN: 84-500-4734-X
Depósito Legal VG -260-1981
95 páx. 21 x 31,5 cm

1ª Edicción: XUÑO 1984

 

 

Regras do cinco Ordes de Arquitectura de Vignola

Por C. M. Delagardette

Traducido do Francés por discípulos da Real Academia de San Fernando o libro "O cinco ordenes de Arquitectura de Vignola e un apéndice de sombras na Arquitectura" escrito por C.M Delegardette, arquitecto da Real Academia de Arquitectura de París.

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia
ISBN: 845004734X
Depósito Legal C 2503-2012
95 páx. 21 x 31,5 cm

2ª Edicción: DECEMBRO 2012

 

 

Ordenanzas de Madrid e outras diferentes

Por Don Teodoro Ardemans

Que se practican nas cidades de Toledo e Sevilla con algunhas advertencias, aos Alarifos e Particulares e outros Capítulos engadidos á perfecta intelixencia da materia.

Edita: Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Pontevedra
ISBN: 84-600-4585-4
Depósito Legal VG -269-1986
183 páx. 15 x 20,4 cm
OUTUBRO 1986

 

 

Prezo colexiados  10,00€

PVP 25,00€

 

Prezo colexiados  15,00€

PVP 37,50€

 

Prezo colegiaos  10,00€

PVP 20,00€

 
   

Vivendas rurais en Teixeiro

Por Fuensanta Albo López e
Rosario Candea Igrexas

Traballo que aborda intelixentemente o prolema da xeografía e as condicións climáticas, así como os recursos económicos e o medio, en relación coa construción rural , materializada na análise dun conxunto de vivendas na comarca de Teijeiro- Curtis.

En galego e castelán
Edita: Colexios Oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia
ISBN: 84-600-8976-2
Depósito Legal C-1073/94
174 páx. 22 x 31,5 cm
1994

 

 

 

 

Estudo de construción rural no Camiño de Santiago. Palas de Rei

Por Romy Rguez. Castro-Rial, Cristina Sánchez
Rancaño e Rodrigo Taboada Acevedo

Estudo técnico detallado da arquitectura autóctona e os aspectos sociolóxicos e étnicos que a justifican, centrado nunha zona concreta do Camiño Francés-o Concello de Palas de Rei-,que contribuirá ,sen dúbida, á maior divulgación e mellor coñecemento de novos aspectos da devandita ruta histórica.

Edita: Agrupación de Colexios Oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia. Xunta de Galicia. Dirección Xeral
de Promoción do Camiño de Santiago.
ISBN: 84-453-1597-8
Depósito Legal C-125/96
259 páx. 21 x 27,8 cm
1996

 

Gondomar. Historia Arte e Territorio

Por Manuel Soliño Troncoso,
José Luís Mosquera Veleiro,
Alfonso Soliño Troncoso, Antonio Soliño
Troncoso

Compendio documental de achegamento á historia do municipio de Gondomar, diferenciando os sucesos públicos e os acontecementos politicos dos aspectos artísticos. Abárcase o período que alcanza desde os origenes máis remotos coñecidos até os nosos días.

En galego e castelán
Edita: Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Pontevedra
ISBN: 84-7680-224-2
Depósito Legal VG-586-95
436 páx. 25,3 x 25,7 cm
1995

 

Prezo colexiados 10,00€

PVP 12,00€

 

Prezo colexiado 15,00€

PVP 20,00€

 

Prezo colexiado 15,00€

PVP 25,00€

 
   

Chemineas en Compostela 

ESGOTADO

Por Xesús Pazos Pérez

Centrándose na cidade compostelá faise un estudo exhaustivo dos elementos relacionados cos condutos de ventilación ou evacuación de fumes dos edificios de vivendas, construcións tradicionais e edificios institucionais da cidade. Da mesma maneira analízanse as chemineas con fins de calefacción ou simplemente decorativos.

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
ISBN: 84-605-9142-5
Depósito Legal C-1079/99
208 páx. 20,8 x 29,4 cm
1999

 

O Aparellador e a súa Profesión en Galicia.
Dos Mestres de Obras aos Arquitectos Técnicos

Por Xullo Vázquez Castro,
Miguel Taín Guzmán,
Jesús Anxo Sánchez García e
Jose M. Yáñez Rodríguez

Percorrido pola prehistoria e a historia da profesión, desde a formación dos pedreiros e a aparición dos mestres de obras, até a realidade das asociacións profesionais, discorrendo ademas pola nutrida documentación sobre a lexislación que nos afecta.

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores Arquitectos Técnicos
ISBN: 84-607-1519-21
Depósito Legal C-43/2001
336 páx. 21 x 29,5 cm
XANEIRO 2001

 

O Hórreo na Península Ibérica

ESGOTADO

Por Lucas Vidal Rouco

Este traballo ten por obxecto dar unha visión completa do hórreo ibérico sen centrarse unicamente nunha zona en concreto. Realízase unha parada en cada un dos tipos e subtipos que o compoñen.

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
ISBN: 84-607-3414-5
Depósito Legal C-2473/2001
384 páx. 21 x 29,5 cm
2001

 

Prezo colexiados 18,00€

PVP 22,50 €

 

Prezo colexiados 22,00€

PVP 25,00€

 

Prezo colexiados 24,50 €

PVP 30,70 €

 
       

As Construccións dá Arquitectura Popular. Patrimonio Etnográfico de Galicia

Por Manuel Caamaño Suárez

Recopilacion minuciosa das distintas tipologias e variedades construtivas, materiais e técnicas empregadas, todo iso ilustrado con innumerables debuxos, esbozos e fotografias. Dentro das diversas tipoloxías de cada zona se relacion cos espazos edificados, ligados a bases economicas, comercializacion, equipamento e produccion artesanal e preindustrial.

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
ISBN: 84-607-7768-5
Depósito Legal C-2056/2003
550 páx. 21 x 29,5 cm
2003

 

Santiago de Compostela. Tipoloxía Construtiva e Rehabilitación

Por Paula Lúa Lago

Estudo tecnico construtivo pormenorizado da tipoligia morfologica e historica da cidade de Santiago de Compostela, asi como, un minucioso analisis dunha rehabilitacion no casco historico, todo iso, completado con multiples planos, esbozos e fotografias.

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
ISBN: 84-689-5026-2
Depósito Legal C-27806/2053
237 páx.
2003

 

 

 

Construción con Terra

Por Marta Suárez Baldonedo

Descríbense nesta publicacion metodos tradicionais de construccion con terra: adobe tapial, etc, analizando as propiedades da terra como material basico de construccion e metodos actuais de construccion con terra, todo iso, en relacion co desenvolvemento sustentable, a bioarquitectura e ao bioclimatismo.

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
ISBN: 978-84-690-3821-5
Depósito Legal
páx.
2006

Prezo colexiados 35,00€

PVP 60,00€

 

Prezo colexiados 22,00€

PVP 50,00€

 

Prezo colexiados 20,00€

PVP 45,00€

 
       

Planos e Debuxos de Arquitectura e Urbanismo. Galidia nos Séculos XVI e XVII

Por Afredo Vigo Trasancos, Jesús Anxo Sánche García e Miguel Taín Guzmán.

Trátase dun libro para curiosos da Arquitectura e o Urbanismo, que nos axudará a ter un maior e mais extenso coñecemento dos aspectos historicos e tecnicos das edificacións civís, militares e relixiosas galegas durante o período historico no contemplado.

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
ISBN:
Depósito Legal
páx.

 

Apuntamentos de Seguridade en Costrucción. Estudiso de Seguridade e Saúde.

Por José Álvarez Fernández

Este libro é un traballo de estudo e análise profunda sobre as causas que provocan os riscos laborais, a forma de evitalos ou previlos e os Estudiso de Seguridade, entre outros temas de indubdable interese para o profesional que debe facer fronte á prevención de riscos na súa actividade laboral cotiá.

Edita: Consello de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Castela e León
ISBN:
Depósito Legal VAI-142-2000
219 páx.
2000

 

Dereito á Edificación

Por Pascual Salga Sánches, J. Almagro Nosete, G. Burgos Pérez de Andrade, J. E. Corbal Fernandez - R.García Varela, P. Conzález Poveda, J. M. Martínez - Pereda Rodríguez, P. Sala Atienza, P. Sala Sánchez e A. Villagómez Rodil.

Libro de Gran utilidade para todos os que participan, activa e pasivamente, no ambito da construción, toda é que no seu texto, á parte de efectuarse o exame doctrinal do articulado de LÓEA, incorpora a xurisprudencia aplicable ás cuestións suscitadas nesta, mediante un completísimo estudo da tematica da mesma.

Edita: Editorial Bosch, S.A.
ISBN: 84-7676-784-6
Depósito Legal B. 48.708-2000
725 páx.
2001

Prezo colexiados 18,00€

PVP 25,00€

     

Prezo colexiados 50,00€

PVP 80,00€

 
       

Código de Accesibilidades

Xunta de Galicia

No Código de Accesibilidade preséntase a lexislación autonómica na materia e inclúese un manual para facilitar a comprobación do seu cumprimento, ante un proxecto concreto.

Edita: Xunta de Galicia
ISBN:
Depósito Legal C-2568/2002
179 páx.
2002

 

Estudo Geotécnico e Mecanica de Chans

Achegamento ao concepto de terreo como elemento estrutural no mundo da edificación. Autor Don Feliz L. Suárez Riestra, especialista universitario en Deseño e Cálculo de Estruturas na Edificación pola Universidade dá Coruña

Compendio de datos e informacións, que permitiran ao proyectista estimar, desde a fase inicial de concepcion do Proxecto, os factores e variables mais relevantes que derivan dun correcto coñecemento do terreo. Indica tambien algunhas metodologias e formulacións basicas que permites establecer de forma sinxela, a relacion entre os valores que achega un Informe Geotécnico e os parámetros empregados nos procesos de calculo das diferentes tipologias estruturais mais habituais, agrupandolas segun as súas paricularidades e propiedades (cimentacións superficiais, profundas, elementos de contención e muros de sotano)

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiris de Edificación
ISBN: 978-84-612-8003-2
Dep. Legal C 1755-2009

 

O Aparellador e a súa Profesión en Galicia. (Actualizado 2009)
Dos Mestres de Obras aos Arquitectos Técnicos

Por Xullo Vázquez Castro,
Miguel Taín Guzmán,
Jesús Anxo Sánchez García e
Jose M. Yáñez Rodríguez

Dos Mestres de Obras aos Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros da Edificación, 2ª Edición, actualizada ao 2009, cuxos autores foron os doutores e profesores da Universidade de Santiago de Compostela, Xullo Vázquez Castro, Miguel Taín Guzman e Jesús Anxo Sánchez García e o Arquitecto Técnico e docente na Universidade da Coruña, Jose Manuel Yañez.

Edita: Consello Galego de Colexios de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiris de Edificación
ISBN: 978-84-612-3849-1
Dep. Legal C 1774-2009

   

Prezo colexiados 25,00€

PVP 35,00€

 

Prezo colexiados 25,00€

PVP 35,00€

 

 

 

 

 

 

A casa mariñeira en Cangas de Morrazo e arredores

Por Francisco Mallo Lagoa

Este traballo ten por obxecto penetrarnos na procura e análise da arquitectura popular mariñeira, centrándonos en Cangas de Morrazo e arredores.

Edita: Agrupación de Colexios Oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia
ISBN: 84-604-1150-6
Depósito Legal VG -609-1991
167 páx. 21,5 x 31,5 cm
21 DECEMBRO 1991

 

 

 

 

Prezo colexiados 13,00€

PVP 20,00€

       

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes