Histórico noticias

Os Tribunais confirman a habilitación dos Arquitectos Técnicos para exercer funcións propias da Oficina Técnica Municipal

22/04/2015

Os Tribunais volven confirmar a Habilitación dos Arquitectos Técnicos para exercer as funcións propias da Oficina Técnica Municipal

leer máis

O Tribunal Supremo ratifica a reserva de actividade apuntada polo Ministerio de Fomento: A Avaliación Técnica de Edificios é competencia de Arquitectos e Arquitectos Técnicos

19/02/2015

A ITE, IEE, ou figuras análogas, só a poden facer os Arquitectos Técnicos e os Arquitectos. E iso, por que, a diferenza dos Enxeñeiros e Enxeñeiros Técnicos, aqueles profesionais están formados para iso

leer máis

Real Decreto 43/2015, do 2 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro. Ensinos universitarios oficiais

18/02/2015

O pasado 3 de febreiro publicouse no BOE o Real Decreto identificado no epigrafe, polo que se modifica o sistema de ordenación dos ensinos universitarios oficiais

leer máis

Real Decreto 967/2014, de 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación e a nivel académico universitario oficial e para a convalidación de estudos estranxeiros de educación superior

leer máis

 

Plan de axudas á Rehabilitación de Edificios

07/12/2014

Plan de axudas do Ministerio de Fomento Real Decreto 233/2013

leer máis

ver máis información

O TSJ de Galicia e Cataluña referenda que as ITE as fagan só Arquitectos e Arquitectos Técnicos

22/11/2014

Sentenza do TSJ de Catalunya reiterando que nin Enxeñeiros nin Enxeñeiros Técnicos Industriais son competentes para realizar ITEs ou Informes de Avaliación de Edificios de Vivendas.

ver máis info

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou un recurso de apelación do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos que buscaba anular unha resolución administrativa do Concello de Vigo sobre a Inspección Técnica de Edificios (ITE). Na devandita resolución Vigo, consideraba que os técnicos capacitados para realizar estas inspeccións en edificios de vivendas son os Arquitectos e Arquitectos Técnicos, e non os Enxeñeiros de Camiños.

ver máis info

O Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña referenda que as ITE as fagan só Arquitectos e Arquitectos Técnicos

leer máis

DAAC Principais novidades do Seguro de Responsabilidade Civil Profesional para 2015

22/10/2014

Importantes novidades a partir do 1 de xaneiro de 2015, no Seguro de Responsabilidade Civil Profesional de Aparelladores/Arquitectos Técnicos

ver máis info

Saúde e Seguridade no Traballo: Marco estratéxico europeo para 2014-2020

13/06/2014

Para protexer mellor aos máis de douscentos dezasete millóns de traballadores da UE das enfermidades e accidentes relacionados co traballo, a Comisión Europea ha presentado hoxe un novo marco estratéxico en materia de saúde e seguridade no traballo 2014-2020.

ver máis info

O Colexio de Arquitectos forzado a admitir que os Arquitectos Técnicos poden ditaminar sobre proxectos arquitectónicos e informar sobre xestión e disciplina urbanística

25/04/2014

A Axencia de Defensa da Competencia de Andalucía obrigou ao Colexio de Arquitectos de Sevilla, a rectificar os escritos que leva anos mandando aos Concellos da provincia, nos que afirmaban que son os únicos profesionais con competencia para a redacción dos informes que se deben emitir nos expedientes administrativos de solicitude de licenzas urbanísticas con base en proxectos arquitectónicos.

ver máis info

Consultoría Programa Ce3x

25/03/2014

O Colexio subscribiu unha consultoría sobre o programa ce3x, calquera dúbida ou consulta poderá dirixirse á Secretaria Técnica de Control e Visado do Coaatie de Pontevedra e ditas preguntas e respostas, figuran na apartado Eficiencia Enerxética / Aplicación Ce3x.

ver máis info

Borrador: Lei do Chan de Galicia

31/01/2014

Publicado na páxina web da Consellería de Medio, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia

Primeira comparecencia da Comisión de Estudo para a elaboración da nova Lei do Solo de Galicia, do representante Don José María López Veiga, de data 31 de xaneiro de 2014

ver borrador

Primeira sanción por falsear os datos dun Certificado enerxético

18/12/2013

A Comunidade de Madrid impuxo 4.000,00 ? de multa ao Técnico que expediu un Certificado de Cualificación enerxética por falsear os datos do mesmo, cualificando como "A", unha vivenda unifamiliar que tras a inspección resultou ser "C"

ver noticia

Contacto:

Praza de Portugal 2 Baixo, Vigo
986 434 066
Enfesta de San Telmo 23, Pontevedra
986 851 370
Luns-Venres: 9:00 - 13:00
Síguenos en youtube Síguenos en facebook Síguenos en twitter Síguenos en linkedin
Visitantes